KATOVNA - 25.4.2015

Střídání posezení Zpívánek mezi restauracemi U Vodárny a Na katovně pokračuje. Tentokrát to byla Katovna, sice ne prosklené přísálí, ale sálek v budově.

Mělo se začít v 18:30, ale to se lidé začali scházet. Ještě upravit stolové uspořádání .. No, začalo se dobře o čtvrt hodiny později.

Nástrojové obsazení byl docela slušné - 4 kytary, mandolina, cajún, 2 banja. Výborné bylo, že přišel Tom se svým barelem. Chyběly housličky a harmoničky musel střídat Aleš Misař s cajúnem.

Příznivců bylo tentokrát méně než jindy. Celková účast se pohybovla něco nad 20 lidí. Potěšitelné bylo, že přišli ti, kteří si chtěli zazpívat. Po počáteční lehké nejistotě, a to zejména v nástupech, to začalo "mít grády". Muzikantsky se to pěkně zcelilo jak v barvě, tak i v rytmu, začalo to jak se říká šlapat. Když se k tomu přidal i zpěvácký výkon muzikantů a všech přítomných, dalo se to snad i poslouchat. Po připravených dvou sériích písniček došlo i na písničky na přání, takže všichni (až na jednoho muzikanta) dostali příležitost si vybrat tu svoji oblíbenou.

V průběhu večera pozvala Iva Misařová všechny přítomné na další akce Zpívánek. Je asi vhodné připomenout hned tu první ve čtvrtek 30.4.2015,kdy se hraje v Country clubu v Šafaříkově mlýně od 18:00 hodin.

Konec byl těsně před 23.hodinou. Byla obava, že při cestě domů zmokneme, ale spadlo jen pár kapek, takže se nic sušit nemuselo.

Pro připomenutí účastníkům a ostatním ukázka, jak to tam vypadalo.

Zpět na stránku Realizované akce.