ZPÍVÁNKY U KOCOURA - 19.9.2015

Letošní letní sezónu posledního hraní v letošním roce U Kocoura jsme pojali jako pohodové posezení. Tentokrát bylo oproti předchozím setkáním toto opravdu skromné. Moc se nevymýšlelo a jely se na počátku písně dle očíslovaných sérií.

Chyběla po dlouhé době basa a několik kytar. Vlastík Černý byl z kraje cvičně jmenován na první kytaru a po pár výtkách od šéfové k chybným akordům se rád z této funkce vytratil. Ze sestavy se sešla nakonec dvě banja a zavítaly nás podpořit v průběhu hraní milé housle Blanky. Proto přišly po sériích na řadu písně jako Ovce, Blizzard apod.

I příchozích posluchačů a zpěváků bylo méně. To ale ovšem paradoxně nebylo ke škodě. Naopak jsme se lépe slyšeli a nebylo nutné více zvyšovat hlas.

Atmosféra byla neměnná jako i při předchozích hraních. Navíc večer před Večerníčkem zaznělo pár košilatých vtipů. Dostalo se i na novější písně. Protože tentokrát výjimečně nebyl účasten kytarista Jirka, dalo se vyhovět i obecenstvu a zahrály se Muchomůrky bílé, i když trochu rychleji, než by měly býti. Píseň Veď mně dál, cesto má… bylo dozpívána i s pokusem o anglický text v posledním refrénu s velkým úspěchem. Později večer Pístecká duna Na Růžku zahrála k našemu překvapení to samé a v podstatě nás utvrdila v nastoupené cestě. Závěr patřil písním v Gdur pro využití Petrova banja.

Po ukončení hraní kolem 22té hodiny se část účastníků přesunula na tanečky za kamarády z Pístecké duny do restaurace Na Růžku, kde se tancovalo přes půlnoc. Přemkova skromná fotodokumentace jistě částečně o večeru vypovídá.

Příští hraní je již naplánováno do tepla hospůdky přes ulici, tedy na nymburský Žofín dne 11.10. 2015 od 17:00 hod.

Zapsal Mišák

Pro připomenutí účastníkům a ostatním ukázka, jak to tam vypadalo.

Zpět na stránku Realizované akce.