CYKLOVÝLET KOLÍN - NYMBURK

Ještě dva dny před termínem výletu bylo trochu nejasno, protože autor trasy chtěl cyklistům ulehčit život a stanovit směr jízdy podle směru větru. Rada starších však rozhodla, že se pojede z Kolína, ať fouká vítr jak chce.

To možná částečně ovlivnilo počet putovníků, protože ještě čtvrt hodiny před odjezdem vlaku to vypadalo, že se pojede jen ve třech. Potom však rychle najeli další, a tak nakonec jelo 8 statečných.

Obavy s počasí a směru větru byly liché. Celý den krásně svítilo sluníčko, vítr vál do zad a i cesty nebyly tak blátivé, jak občas na této trase jsou.

Vystoupili jsme na zastávce Kolín Zálabí a následovala krátká cesta ulicemi měst k Labi. Cílem byl prostor u lávky přes Labe. Lávky zde spojuje Kmochův ostrov se Zálabskou stranou. Tam mělo být společné focení a krátké seznámení s trasou výletu. Nakonec bylo jen focení, a to ještě za stížených podmínek. Byla tam totiž výstava hasičské techniky spojená s úkázkami hasebních zásahů, a tak jsme se tam na chvilku zastavili. Ono také vidět starou hasičskou stříkačku taženou koňským spřežením je už vzácné.

Všude spousta lidí, a tak rychle foto a pryč. Jede se podél Labe kolem řady sportovišť a právě za jedním z nich, lehkoatletickým stadionem, vpravo od břehu. Silnice sice vede dál, ale jen několik set metrů a tam končí. Je tam řada tůní a slepých jezer, které brání dalšímu putování podél řeky.

Na další cestě nás vede červená turistická značka a někde i cyklostezka 2.Labská. Podél fotbalových stadionů, městké čistírny a chatové osady na kraj lužního lesa. Tam krátká informační zastávka, protože by bylo škoda jen lesem projet. Je totiž začátkem léta plný kvetoucích lužních květin - bílé a modře kvetoucí dýmnivky, bílé a žluté sasanky a hlavně kvetoucí medvědí česnek. Vedle toho další a další květiny ..

Pěšina se klikatí lesem. V místě, kde vede po staré protipovodňové hrázi jsme obklopení lány kvetoucího česneku - nádhera.

Místy stezka vyjíždí z lesa a před námi je chatová osada Oseček, kde je první občerstvovací zasávka v místní hospodě. Lavice jsou obleženy cyklisty. Dokonce tam byl i nějaký Angličan. Docela slušný výběr piv. Dokonce tam měli Kácov, který už má delší dobu velmi dobrou pověst.

Z Osečka jedeme směrem na Velký Osek, protože podél Labe bychom se dostali na soutok Cidliny s Labem. V místě, kde byl před lety přívoz. S ohledem na vyhlášené přírodní rezervace však přívoz zrušili a musíme na Libici. Na cestě od Osečka narážíme na lesní křižovatku a jedeme vlevo po turistické značce, která nás zavedla na most přes Cidlinu na začátku Libice.

Před námi je první kulturní zastávka - návrší, kde bylo kdysi Slavníkovské hradiště. Dnes jsou tu jen pietně naznačené základy některých budov, ale až do začátku 12.století to bylo sídlo mocného rodu, který soupeřil s Přemyslovci. Společné foto u Sv. Vojěcha a jeho druha a jede se na soutok Cidliny s Labem.

Druhá občerstvovací zastávka. O přízeň turistů tu soupeří hospoda a kiosek a je třeba říci, že vysoko na body vyhrává kiosek, který sice nabízí jednoduché posezení, ale zato vynikající a dobře točené pivo, klobásky a pstruhy na grilu. No, nemělo to chybu - i když jedna tu byla. Většinou tu maji ještě jehněčí klobásky, což je delikatesa.

Původně měla další trasa vést po pravém břehu Labe přímo do Nymburka, ale řada účastníků neznala Havířský kostelík, takže přes nájezdovou věž a po temeni hydroelektrárny na levý břeh. Hned za mostem kola do rukou a po schodech nahoru. Sjeli jsem z hlavní silnice do parku a hned vpravo je havířský kostelík s pěkně upraveným průčelím. Bohužel je otevřený jen občas. Několik desítek metrů za ním je informační tabule, která nás seznámila nejen s historií kostelíka, ale upozorníla i na další památky - starou studnu, hranolovou věž s dřevěnou nástavbou a sochou.

Po kulturním zážitku opět na kola podél břehu na Nymburk. Na cestě však byla ještě jedna občerstvovací zastávka - malá hospůdka v Kovanicích, kde ještě všichni, až na Jirku S., zastavili. Jirka si to "štrádoval" do Nymburka, protože ho ještě čekala další akce.

Akce se vydařila a snad se v budoucnu uskuteční i další.

Pro připomenutí účastníkům a ostatním ukázka, jak to tam vypadalo.

Zpět na stránku Realizované akce.