REALIZOVANÉ AKCE

Akce jsou ukládány chronologicky tak, jak byly realizovány. V současné době začínají červnem 2014, ale snad se podaří rekonstruovat i starší.

Jde o nadpisy, které mají formu odkazu. Po jejich označení se otevře informace o dotyčné akci. Většinou i s grafickou dokumentací ve formě obrázků a občas i videa.

Akce let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 jsou přesunuty do archivu.

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2021

Chybou administrátora došlo k tomu, že několik prvních vystoupení v tomto roce nebylo zachováno a jsou nenávratě ztraceny. Snad to nebude na závadu. "Chybička se vloudila" změnou v systému zobrazování jednotlivých akci, když původně byly již od začátku vkládány na tuto stránku, ale od letošního roku jsou uváděny na titulní straně a teprve potom přesouvány.

Pomocné menu : Úvodní strana / Zpívánky / Hráči / Akce / Videa / Archiv / Kontakty /