SVATBA - 22.4.2017

V životě Zpávánek to byl mimořádný den. Vedoucí Zpívánek Iva Misařová je opět "pod čepcem". Vzali se s kytaristou Zpívánek Michalem Hrbáčkem. Nebylo to žádné překvapení. Žili ve společné domácnosti již delší dobu.

Schylovalo se k tomu již řadu týdnů a po pečlivé přípravě spočívající ve výběru šatů pro nevěsty i ženicha, výběru termínu, pozvání přátel, objednání Katovny na večerní oslavu .. No, bylo toho hodně.

Vlastní svatební obřad se uskutečnil v obřadní síni MěV Nymburk 22.4.2017 za početné účasti zejména členů a příznivců Zpívánek. Po vlastním obřadu připravil Fanda Novák překvapení, a to zejména pro nevěstu. Když totiž svatebčané vyšli z budovy radnice, tak je přítomní zasypali hrstmi rýže a poté ženich dostal na nohu železnou kouli na těžkém řetězu, který Fanda zamkl visacím zámkem. Svatebčané se museli nejdříve vykoupit a potom Iva mohla Michalovi kouli z nohy sejmout. Michala poté očekával nesnadný úkol - přenést nevěstu přes napjatý provaz. Ke cti Michala je třeba konstatovat, že se toho zhostil se ctí. Svatba byla zdokumentována řadou fotografů a několik fotek je i v galerii.

Svatebčané šli na slavnostní oběd do restaurace a ostatní se rozešli s tím, že se opět setkají večer v restauraci Na Katovně.

Plánovaný začátek byl na 18:00 hodin, ale již před šestou se prosklenný pavilon restaurace začal plnit. První byli muzikanti. Čekala je totiž nezbytná příprava ozvučení. Sice jsou již s technikou nějaké zkušenosti, ale každá nová akce má svá specifika. Je však na místě je pochválit. Krátce po šesté bylo již vše připravené.

Krátké úvodní slovo pronesl Jirka Steklý, coby nejstarší člen Zpívánek. Přivítal novomanžele a všechny přítomné. Popřál novomanželům především pevné zdraví, pohodu, lásku a trochu toho štěstíčka do společného žití. Potom poděkoval Ivě za vedení souboru a požádal ji o trpělivost při práci se Zpívánkami a Michalovi další pokroky ve hře na kytaru.

Následovala písnička pro novomanžele na hudbu Valčíčku, kterou zazpívala ženská sekce Zpívánek za doprovodu kytar. A začali gratulanti s dárky či jen přáními. Vyznamenal se Fanda Novák, který předal kytyčky z bylinek a zeleniny podporující sexualní svěžest. Vtipný byl obraz Ivy a Michala s hudebními nástroji od Aleše a Aničky. Stejně tak i dvojice pajduláků. Vrcholem potom byla kniha Zpívánky, kde byly vloženy jednak fotky Zpívánek, ale především bankovky slušné hodnoty. To byl dar od Zpívánek. Ještě rozbalení dárků, přečtení hezké básničky a mohlo se začít muzicírovat.

Na zkoušku ozvučení skupina zahrála Montgomeriho a potom se již začalo "na ostro". Iva připravila výběr z repertoáru Zpívánek, který rodělila do desítek. Mezi nimi pauza na občerstvení. Na přání bylo písniček jenom pár.

Zpívánky se sešly v plné sestavě, kterou ještě posílila Hanka Nehybová se svými housličkami a syn Ivy Adam, který doprovázel Zpívánky na bonga.

Písnička šla za písničkou. I na tancechtivé došlo. I v tak malém a úzkém prostoru Iva vytvořila dlouhý koridor, kde dostali tanečníci prostor. A také ho využili. Nejdříve jen několik párů, ale v průběhu večera tam nebylo téměř k hnutí. Živou muziku doplnila i muzika reprodukovaná a na tanečním parketu byly vidět různé taneční kreace. Snad nejvíce se tanečníci vyřádili při country tancích.

Při reprodukované hudbě si spolu zatančili ženich s nevěstou, obklopeni řetězem dalších tanečníků, kteří je následně vystřídali v roli tanečních partnerů manželů.

O jedné pauze přednesl hezkou zdravici ve formě básničky syn Ivy Aleš. Povedla se mu. Také byl odměněn potleskem.

Nikdo si nemohl stěžovat, že by snad hladověl. Na stolech se objevily obložené studené mísy a potom i teplé řízečky. Samozřejmě nechyběly ani sladkosti. Děvčata ze Zpívánek napekla zákusky a později došlo i na vynikající dorty plné šlehačky. Ani se snad všechno nesnědlo ..

Zábavná byla vložka, se kterou přišel Láďa Hrubeš. Nejdříve zavázal šátkem oči Ivě, a potom usadil pět pánů do řady na židle. Mezi nimi byl i Michal. Iva potom osaháváním jejich rukou měla poznat toho svého. Po delším rozhodování se jí to povedlo. Na řadu přišel i Michal a ten to měl podstatně složitější, protože předmětem jeho bádání byly nohy dam. Situace byla ještě komplikovaná tím, že všechny měly punčochy, takže chybělo nějaké vodítko. Přesto se mu to podařilo. Je vidět, že Ivu dobře zná i po fyzické stránce. No, novomažel ...

V pozdních hodinách dostali novomanželé "lampiony štěstí" - papírové rukávce, které mají ve spodní části zápalnou směs, která ohřívá vzduch v rukávci. Lampion by se měl poté vznést do vzduchu. Realita byla trochu jiná. Michalovi se lampion vzňal v rukách a Ivě se start podařil, ale lampion zamířil na střechu pavilonu a vznikla obava, aby nedošlo k zahoření. Personál raději honem přinesl žebřík a zkontroloval, zda je vše v pořádku.

Zábava se protáhla dlouho přes zavírací hodinu. Rozcházeli jsme se těsně před půlnocí. Byl to velice příjemný večer.

Na závěr ještě jednou přání všeho nejlepšího novomanželům.

Tentokráte je fotek "hafo" a byl problém vybrat alespoň přijatelný počet, který bude "navěšený" na internetu. Posuďte, zda se to povedlo.

Zpět na stránku Realizované akce.